התחברות

אין לך חשבון? הרשם/י עכשיו!

שכחת סיסמא?

הירשם

תקנון אתר פזל

תקנון שימוש בשירותי האתר
תנאי שימוש והגבלות משפטיות

1. לפני השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אנא קרא תנאים אלה בעיון. כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה (להלן: "התנאים"),
הנך מאשר הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם. שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.
2. חב' "פזל" הקימה אתר אינטרנט המיועד לציבור המועמדים מחפשי העבודה ומעסיקים המציעים משרות למועמדים ומחפשי עבודה.
3. חל איסור על העתקה, שכפול, הפצה, ופרסום של חומרים מתוך האתר למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.
4. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים.
5. משתמש ו/או מעסיק המעוניין שלא להיכלל ברשימות דיוור ישיר ו/או שאינו מעוניין בהעברת מידע לצדדים שלישיים ו/או לשימושה של חב' "פזל" לצורכי מציאת מועמד למעסיק כאמור לעיל, חייב לשלוח הודעה על כך בכל אמצעי אלקטרוני כתוב לחב' "פזל" לפי פרטיה בתפריט הכניסה לאתר. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש במידע המועמד ו/או המעסיק וניתן בזאת רשות לחב' "פזל" ליצור קשר עם המשתמש ו/או מעסיק כמפורט לעיל.
6. כל המשרות באתר מיועדות לנשים וגברים כאחד, ללא קשר לגילם, מעמד אישי, נטייתם המינית, מצב בריאותי, היותם הורים ו/או בהריון ו/או דתם ו/או השקפה פוליטית, שירות צבאי (אלא אם נדרש כתנאי להעסקה על ידי המעסיק ובהתאם לחוק).
7. הרישום באתר הוא לשימושך האישי והבלעדי ואינך רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר או אחרים, הנך מתחייב למסור פרטים אישיים מדויקים, הנדרשים לצורך הרישום ולצורך יצירת קשר שוטף.
8. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
9. לצורך קבלת שירותי השמה באמצעות "פזל" ו/או מי מטעמה נדרש כל מועמד למסור קורות חיים ובו מידע כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה, ומידע נוסף (להלן "פרטי המועמד"). בנוסף נדרש מעסיק למסור כל מידע רלוונטי למשרה אותה מפרסם ו/או למשרה שבו מחפש עובדים. מטרת קבלת פרטי המועמד ואת פרטי המשרה הינה לאפשר לחב' "פזל" להציע את שירותיה באופן המיטבי ביותר.
10. קורות החיים מתקבלים במערכת ניהול המעומדים באמצעות אתר פזל ובאמצעות אתרי דרושים בהם מנויה חברת פזל לפרסום משרות דרושים.
11. פרטי המועמדים המגישים מועמדות לחברת פזל מאתר החברה ובאמצעות אתרי הדרושים השונים, נשמרים במאגר המועמדים של פזל, פרטיו האישיים של המועמד יישארו חסויים במערכת ניהול המועמדים.
12. בפרטי המועמדים ומעסיקים, אשר נקלטים במערכת ניהול המועמדים של "פזל" יעשו השימושים להלן:
א. שימוש לצורכי ניתוח מאפיינים דמוגרפיים, השכלתיים ותעסוקתיים קבוצתיים של דורשי עבודה במשק.
ב. שימוש לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר, הצעות עבודה באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או דוא"ל או כל אמצעי אלקטרוני אחר.
13. על אף מאמצי פזל לאבטח פרטי המועמדים, היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת פזל יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למועמד ולמעסיק כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה.
14. הימצאותם של קישורים (להלן: "לינקים") באתר פזל לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
15, חב' "פזל" אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר ו/או מי מטענה. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת שתשדר או תפרסם באתר ו/או באמצעותו ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים.
16. הקישורים באתר לאתרי אינטרנט של צד ג' הינם לנוחיותך בלבד. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, תצא מהאתר. "פזל" לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך אין פזל מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.
17. בשום מקרה לא תחול על "פזל" או מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, אלה הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר
תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין.
18. חב' "פזל" אינה מספקת את הצעות העבודה או המשרות ו/או פרטי המועמדים שבאתר והיא מעמידה את הפרטים כפי שהתקבלו מלקוחות החברה ו/או מהמועמדים המציעים (AS IS) ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. לפיכך, פזל לא תישא באחריות לתוכן הצעות העבודה, לתנאי ההעסקה, חבות, נזק, אובדן (כולל צד ג') או הפסדים כלכליים או אחרים, שינבעו משימוש בתכני האתר, לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים. התמונות באתר הינן לצורכי המחשה בלבד ואינן מחייבות.
19. כמו אתרי אינטרנט רבים אחרים, פזל אוספת באופן אוטומטי מידע על המשתמשים באתר, כמו כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשב שלך וכדומה (מידע המשמש אותנו לצרכים סטטיסטיים, ולשיפור השירות לגולשים) אנו משתמשים בקבצי Cookie וטכנולוגיות אחרות כדי לעקוב אחר האינטראקציות שלך עם האתרים והשירותים שלנו וכדי להציע חוויה מותאמת אישית.
20. החומרים באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר. לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת שלך ולנתוני המקרה שלך.
21. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
22. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
23. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
24. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
25. חב' "פזל" רשאית למנוע ממך שימוש באתר זה באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש.
26. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה של האתר ללא תקלות. הנהלת האתר רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו או מכל סיבה אחרת.
27. הנני מאשר/ת בזאת כי כל הפרטים אשר מסרתי לעיל הינם נכונים. בחתימתי על התחייבות זאת אני נותן/ת בזאת את הסכמתי להיכלל במאגרי המועמדים לעבודה בחב' "פזל".
28. אני מסכים כי חב'  "פזל" תעביר את קורות החיים שלי ואת פרטיי, כפי שהזנתי לאתר, ללקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים.
29. ידוע לי, כי אין בהכללתי במאגר המועמדים אצל חב' "פזל", משום התחייבות כלשהיא של חב' "פזל" להעסיק אותי לתקופה כלשהי, וכי אין בהסכמתי להיכלל במאגר המועמדים כדי לחייב אותי להסכים להצעת עבודה, כזו או אחרת, במידה ותוצע לי על ידי חב' "פזל".
30. יובהר כי חב' "פזל" היא גורם מתווך בין המשתמש לבין מעסיקים פוטנציאליים. חב' "פזל" אינה מתחייבת להשמה בפועל של המשתמש ו/או לתנאי העסקתו של המועמד ו/או לתקופת העסקתו של המועמד.
31. כל אלה, תלויים בהצלחת המועמד בהליכי המיון אצל המעסיקים, בתנאי העסקה אצל המעסיקים ובהצלחתו של המועמד במשרה. "החברה" לא תהיה אחראית לשום נזק שייגרם למועמד ו/או למעסיק, ישיר או עקיף, כתוצאה מהיעדר השמה ו/או מהשמה אשר אינה עומדת בציפיות המועמד.
32. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
33. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש וחב' "פזל" בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש וחב' "פזל" ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.