רכז/ת שירות ותפעול זמני/ת בתל אביב

רכז/ת שירות ותפעול זמני/ת בתל אביב