מזכיר/ה לסמנכ"ל כספים בתל אביב

מזכיר/ה לסמנכ"ל כספים בתל אביב