רשיון לחב' כ"א

אנו פועלים תחת רשיון לניהול חברת כוח אדם (מס' 249 ע"ש רודי השקעות בע"מ), בהתאם לחוק העסקת עובדים, תשנ"ו 1996, וכן רשיון להפעלת לשכה פרטית. כמו כן, אנו חברים באיגוד לשכות המסחר ובארגון הארצי של חברות כוח אדם, וחתומים על הסכם העבודה הקיבוצי הכללי של ההסתדרות הכללית.